Strategija razvoja Internacionalnog univerziteta 2015 - 2020
Srijeda Decembar 08, 2021
s5 logo BiH

 

Slide One

EIUBD

Aplikacija za udaljeno učenje

Slide One
Slide Two

NIR

univerzitetski časopis

Slide Two
previous arrow
next arrow

Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je privatni univerzitet koji obavlja djelatnost visokog obrazovanja ustrojavanjem i izvođenjem studija, te može obavljati znanstvenu i stručnu djelatnost u skladu s člankom 74. Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09, dalje u tekstu: Zakon). Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je osnovan 30. VI 2011. Odlukom Skupštine Brčko distrikt BiH o osnivanju Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH te Rješenjem o ispunjenosti uvjeta i početak rada, br. UP-I-37-000153/11 od 10.10.2011., Rješenjem UP-I-37-00004/12 od 11. 01.2012. Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH te Dopunskim rješenjem br. UP-I-37-00004/12 od 09. 03.2012., uz Rješenje o registraciji kod nadležnog suda br. 096-0-Reg-11-000697 od 13.10.2011. i drugim Rješenjem, kod istog suda, br. 096-0-Reg-12-000974 od 06.06.2012. godine.

U proteklom petogodišnjem periodu postojanja i izvođenja studija, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH nastojalo je svojim radom i djelovanjem unaprijediti sustav kvalitete visokog obrazovanja i studentima pružiti primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje tržišno traženih zanimanja i osposobljavati ih za neposredno uključivanje u radne procese. Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je u znatnoj mjeri uspješno ostvarilo i ispunilo ciljeve i prioritete.

Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH redovno je prolazio postupak vanjskog osiguranja kvaliteta, kroz koje je osiguravao ispunjenost uvjeta za realizaciju studijskih programa, usklađivao svoj rad sa zakonskim i podzakonskim aktima te osiguravao nepristrane, objektivne i javno provjerljive informacije o svom radu. O istima je obavještavao zainteresiranu javnost putem svoje web stranice, www.iu-bd.org, putem koje se prezentiraju aktivnosti i ostvarenja, kako za studente, akademsko i neakademsko osoblje, tako i za sve one koji su završili studije, potencijalne studente, predstavnike privrede, lokalne zajednice, društvenih organizacija i ostalih interesnih grupa, koji kao eksterni korisnici posjećuju web stranicu. Kroz prethodni period, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je prolazio postupak vanjskog osiguranja kvalitete tako da je osigurao Konačan izvještaj o ispunjenosti uvjeta za realizaciju studijskog programa Zdravstvena zaštita i zdravstvena bezbjednost pri Fakultetu poslovno-civilne bezbjednosti, od 09.03.2012. godine od strane Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta. U ocjenjivanju ispunjenosti uvjeta za realizaciju studijskog programa Zdravstvena zaštita i zdravstvena bezbjednost pri Fakultetu poslovno-civilne bezbjednosti sudjelovalo je povjerenstvo sastavljeno od strane profesora sa Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Banjoj Luci te Univerziteta u Travniku. Potom je, od strane Porezne uprave Brčko distrikta, tijekom izvršenog poreznog nadzora Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH dobio Rješenje o poreskom nalazu, broj: UP-I-14.8-04.3-4458-023/12, od 12.04.2013. godine. Početkom 2013. godine, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH je pokrenuo aktivnosti na reakreditaciji te je na temelju upita od strane Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH dobio odgovor, broj predmeta 37-000245/13 i broj akta 0285RG-002/13 od 16.04.2013. godine, o terminu u kojem je potrebno pokrenuti postupak obnove akreditacije. Temeljem dobivenog odgovora, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH upućuje nadležnom ministarstvu Zahtjev za dobivanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za akreditaciju i dozvole za rad, za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, broj: I-01-133/13 od 30.10.2013. godine te dobiva Potvrdu prijema Zahtjeva za dobivanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za akreditaciju i dozvole za rad, za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja Odjela za obrazovanje broj predmeta UP-I-37-000172/13 od 31.10.2013. godine. Isti akt, Zahtjev za dobivanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za akreditaciju i dozvole za rad, za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, broj: I-01-134/13 od 30.10.2013. godine, upućuje na znanje i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH, od koje dobiva kao potvrdu o prijemu zahtjeva za pokretanje postupka obnove akreditacije Odgovor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH, broj MM 05-33-1-801-2/13 od 22.11.2013. godine. U skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju kojima se regulira postupak obnove akreditacije i njenog upisa u Registar, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH upućuje Zahtjev za inspekcijski nadzor, broj predmeta I-01-174/13 od 21.11.2013. godine, te temeljem upućenog zahtjeva i obavljenog inspekcijskog nadzora prosvjetnog inspektora, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH dobiva Zaključak inspekcijskog nadzora Inspektora za obrazovanje Ureda Gradonačelnika - Inspektorata Brčko distrikta BiH broj predmeta UP-I-37-000188/14 i broj akta 01.6-0132FD-02/14od dana 30.12.2014. godine, kojim je evidentno da Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH radi u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama te da teži osiguranju kvaliteta i razvoja visokog obrazovanja. Potom, od strane nevladine organizacije, prolazi postupak eksterne evaluacije i dobiva Certificate of International Accreditation od Interrnational Accredtitation Organization, valjanosti do 28.03.2019. godine.

Pred vama je Strategija Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH 2015. – 2020. godine u kojoj predstavljamo ciljeve i aktivnosti razvoja u predstojećem petogodišnjem razdoblju. Unutar kriterija i smjernica Agencije za Visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta  BiH i Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 30/09), nastojanja Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH bit će usmjerena na ispunjavanje Standarda za vrednovanje kvalitete u postupku reakreditacije temeljem kojih Agencije za Visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta  BiH vrednuje kvalitetu visokoškolskih ustanova. Svrha i cilj je unaprjeđivanje postojeće kvalitete i podizanje cjelokupne djelatnosti Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH na višu razinu. Poseban naglasak stavljen je na stjecanje statusa znanstvene organizacije i razvoj, ustrojavanje i pokretanje novih studija i inovativnih studijskih programa orijentiranih na nove tehnologije. Isto tako, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH nastojat će osigurati i povećati odgovarajuće prostorne kapacitete za održavanje nastavnog procesa i odvijanje djelatnosti i unaprijediti kvalitetu postojećih studijskih programa i oblika cjeloživotnog obrazovanja te na takav način svim zainteresiranima pružiti bolju mogućnost obrazovanja koje će im koristiti i biti prepoznata na tržištu rada.

Prof. dr Velimir Sotirović, rektor

Internacionalnog univerziteta Brčko distrikt BiH

Kompletan tekst strategije razvoja Internacionalnog univerziteta 2015 - 2020 se može preuzeti sa adrese u dnu stranice:

 

s5 logo

Adresa

Brčko disktrikt BiH

Brčko

M.Malića i I.Džindića bb

www.iu-bd.org

 

Studentska služba

Telefon/fax

+387 49 490-460

Kontakt

bih 1

+387 65 182 124

+387 65 182 163

+387 65 182 429

srbija 1

+381 63 531 635

gen mail 2

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.