Zakon o visokom obrazovanju
Utorak Juni 15, 2021
s5 logo BiH

 

Slide One

EIUBD

Aplikacija za udaljeno učenje

Slide One
Slide Two

NIR

univerzitetski časopis

Slide Two
previous arrow
next arrow

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/08), Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 7. vanrednoj sjednici održanoj 23. septembra 2009. godine, usvaja

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

DEO PRVI - Osnovne odredbe

DEO DRUGI - Nadležnost organa disktrikts u oblasti visokog obrazovanja

DEO TREĆI  - Vrste visokoškolskih ustanova

DEO ČETVRTI - Postupak osnivanja, statusne promjene, transformacija, reogranizacija i ukidanje visokoškolskih ustanova

DIO PETI - Akreditacija, licenciranje i osiguranje kvaliteta

DIO ŠESTI – Status visokoškolske ustanove

DIO SEDMI - Organizacija univerziteta

DIO OSMI – Organi visokoškolske ustanove i orzanizacionih jedinica

DIO DEVETI – Visokoborazovnja djelatnost

DIO DESETI - Studenti

DIO JEDANAESTI - Akademsko osoblje

DIO DVANAESTI - Finansiranje

DIO TRINAESTI - Evidencija, javne isprave i registar

DIO ČETRNAESTI - Nadzor

DIO PETNAESTI - Kaznene odredbe

DIO ŠESNAESTI - Prelazne i završne odredbe

Kompletan tekst zakona se može preuzeti sa linka u dnu stranice:

 

s5 logo

Adresa

Brčko disktrikt BiH

Brčko

M.Malića i I.Džindića bb

www.iu-bd.org

 

Studentska služba

Telefon/fax

+387 49 490-460

Kontakt

bih 1

+387 65 182 124

+387 65 182 163

+387 65 182 429

srbija 1

+381 63 531 635

gen mail 2

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.