Zakon o visokom obrazovanju
Nedjelja Septembar 20, 2020
s5 logo BiH

 

EIUBD

Aplikacija za udaljeno učenje

NIR

univerzitetski časopis

previous arrow
next arrow
Slider

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/08), Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 7. vanrednoj sjednici održanoj 23. septembra 2009. godine, usvaja

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

DEO PRVI - Osnovne odredbe

DEO DRUGI - Nadležnost organa disktrikts u oblasti visokog obrazovanja

DEO TREĆI  - Vrste visokoškolskih ustanova

DEO ČETVRTI - Postupak osnivanja, statusne promjene, transformacija, reogranizacija i ukidanje visokoškolskih ustanova

DIO PETI - Akreditacija, licenciranje i osiguranje kvaliteta

DIO ŠESTI – Status visokoškolske ustanove

DIO SEDMI - Organizacija univerziteta

DIO OSMI – Organi visokoškolske ustanove i orzanizacionih jedinica

DIO DEVETI – Visokoborazovnja djelatnost

DIO DESETI - Studenti

DIO JEDANAESTI - Akademsko osoblje

DIO DVANAESTI - Finansiranje

DIO TRINAESTI - Evidencija, javne isprave i registar

DIO ČETRNAESTI - Nadzor

DIO PETNAESTI - Kaznene odredbe

DIO ŠESNAESTI - Prelazne i završne odredbe

Kompletan tekst zakona se može preuzeti sa linka u dnu stranice:

 

s5 logo

Adresa

Brčko disktrikt BiH

Brčko

M.Malića i I.Džindića bb

www.iu-bd.org

 

Studentska služba

Telefon/fax

+387 49 490-460

Kontakt

bih 1

+387 65 182 124

+387 65 182 163

+387 65 182 429

srbija 1

+381 63 531 635

gen mail 2

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.