Razno
Četvrtak Avgust 06, 2020
s5 logo BiH

 

 

U skladu sa   članom 103. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj :30/09)

Internacionalni univerzitet Brčko  raspisuje

JAVNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

na osnovne, magistarske i doktorske  studije

 Internacionalni univerzitet Brčko distrikt raspisuje konkurs za upis studenata u školsku  2020/2021 godinu na sve fakultete i studijske programe.

1. FAKULTET ZA MENADŽMENT – 140 redovnih i 170 studenata na daljinu

STUDIJSKI PROGRAMI:

  a) MENADŽMENT

  b) POSLOVNI MENADŽMENT 

  c) EKONOMIJA (računovodstvo i revizija, spoljna trgovina)

  d) POLJOPRIVREDA (opšta agronomija, agroekonomija, zaštita bilja)

  e) ŠUMARSTVO

  f) GRAĐEVINARSTVO I ARIHITEKTURA (opšte građevinarstvo, arhitektura i urbanizam, geodezija)-

  g) TURIZAM I ZAŠTITA  (turizam, hotelijerstvo, gastronomija, lovstvo)

-ZAŠTITA NA RADU

-ZAŠTITA OD POŽARA

h) MENADŽMENT ENERGIJOM I ENERGETSKA EFIKASNOST

i) OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

j) ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

2. FAKULTET ZA POSLOVNO-CIVILNU BEZBJEDNOST – 90 redovnih i 110 na daljinu

STUDIJSKI PROGRAMI:                                                                                                                

a) POSLOVNO CIVILNA BEZBJEDNOST

b) FORENZIKA   

c) ZDRAVSTVENA NJEGA I ZDRAVSTVENA BEZBJEDNOST (visoka patronažna sestra, visoka medicinska sestra,  visoki radiološki tehničar, fizioterapeut) moduli 180 i 240 ECTS.

3. FAKULTET ZA INFORMATIKU – 50 redovnih i 100 studenata na daljinu

STUDIJSKI PROGRAMI :

    a ) POSLOVNA INFORMATIKA

    b) PROFESOR INFORMATIKE I RAČUNARSTVA

    c) PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE

    d) PROFESOR  INFORMATIKE I TEHNIKE

   e) PROFESOR INFORMATIKE I FIZIKE

4. FAKULTET ZA SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO -30 redovnih i 30 na daljinu

STUDIJSKI PROGRAMI:

a) DRUMSKI SAOBRAĆAJ

5. FAKULTET ZA POSLOVNE KOMUNIKACIJE – 10 redovnih i 20 na daljinu

STUDIJSKI PROGRAMI

      a)  ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

     b) BOSANSKI, SRPSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

6. UČITELJSKI FAKULTET – 50 redovnih i 100 studenata na daljinu

STUDIJSKI PROGRAM

  1. RAZREDNA NASTAVA
  2. PSIHOLOGIJA
  3. PEDAGOGIJA
  4. PEDAGOGIJA –PSIHOLOGIJA
  5. PREDŠKOLSKI ODGOJ
  6. BIOLOGIJA I HEMIJA

7. PRAVNI FAKULTET – 50 redovnih i 80  studenata na daljinu

STUDIJSKI PROGRAMI

 a) OPŠTE PRAVO

 b) UNUTRAŠNJI POSLOVI-KRIMINALISTIKA

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA KONKURS:

1. Prijava na konkurs (dobije se na Univerzitetu)

2. Original ili ovjerne fotokopije diplome i svjedočanstava  I,II,III i IV  godine srednje škole,

3.Rješenje o nostrifikaciji diplome (ako nije  stečena u BIH)

4. Izvod iz matične knjige rođenih

5.Uvjerenje o državljanstvu

-Prijava za upis se podnose  od 06.07.do 10.07.2020. godine .

-Prijemni ispit  za upis u prvu godinu  11.07.2020.  godine u 10 časova.

( na ispit ponijeti ličnu kartu )

- Objava rezultata  na oglasnoj ploči Univerziteta 11.07.2020. godine

-Upis primljenih kandidata od 10.08. do 14.08.2020. godine

MAGISTARSKI STUDIJ (DRUGI CIKLUS) -  50 studenata

Za upis na drugi ciklus studija koji traju godinu dana potreban je original ili ovjerena fotokopija diplome osnovnih akademskih studija, uvjerenje o položenim ispitima  i izvod iz matične knjige rođenih.

DOKTORSKI STUDIJ (TREĆI CIKLUS) - 50 studenata

Za upis na treći ciklus studija koji traje tri godine potreban je original ili ovjerena fotokopija diplome magistarskih ili master studija, uvjerenje o položenim ispitima  i izvod iz matične knjige rođenih.

Prijava za upis za magistarske i doktorske studij  od 06.07. do 10.07.2020. godine

Objavljivanje liste primljenih kandidata 11.07.2020. godine

Upis od 10.08.do 14.08.2020. godine

MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE PRATE OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE NA SVIM FAKULTETIMA I STUDIJSKIM PROGRAMIMA (STUDIJ NA DALJINU).

ZA SVE POTREBNE INFORMACIJE OBRATITI SE NA BROJEVE TELEFONA:

 STUDENTSKA SLUŽBA  +387 (49) 490-460,+387 65 182 163, +387 (49) 490 463, +387 (49) 490 464

 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Više informacije o Internacionalnom univerzitetu, fakultetima i  studijskim programimima potražite na sajtu: www.iu-bd.org

Internacionalni univerzitet je akreditovan i nalazi se na listi akreditovanih i licenciranih visokoškolskih ustanova koju vodi Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Mostaru.

 Za sve informacije o visokoškolskim ustanovama u Brčko distriktu BiH molimo da se obratite Odjeljenju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Bulevar mira 1, 76000 Brčko.

s5 logo

Adresa

Brčko disktrikt BiH

Brčko

M.Malića i I.Džindića bb

www.iu-bd.org

 

Studentska služba

Telefon/fax

+387 49 490-460

Kontakt

bih 1

+387 65 182 124

+387 65 182 163

+387 65 182 429

srbija 1

+381 63 531 635

gen mail 2

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.