MOODLE je jedan od najrasprostranjenijih sistema za upravljanje kursevima, poznat po tome što je dostupan kao program otvorenog koda (open source). Skraćenica MOODLE dolazi od Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, što ukazuje da se radi o modularnom, objektno orientisanom, dinamičnom obrazovnom okruţenju. Autor ovog sistema je Martin Dougiamas, doktorant na Univerzitetu Curtin, u Pertu, Australija. Ovaj sistem preporučen je od strane UNESCO-a, kao jedan od najpopularnijih u kategoriji sistema za upravljanje kursevima.

Prilikom pristupanja naslovnoj stranici MOODLE platforme, posetilac dobija poruku da trenutno nije ulogovan, odnosno da ga sistem nije prepoznao kao aktivnog korisnika. Obaštenje je prikazano u gornjem desnom uglu Moodle platrofme.

niste logovani

Ukoliko posetilac nema otvoren korisnički nalog, neophodno je da ga otvori ili da se sistemu prijavi kao gost. Bilo da posetilac želi da pogleda sadržaje kao gost, da aktivira postojeći korisnički nalog ili da otvori novi, potrebno je da aktivira link Prijavite se (Login). Ukoliko je za posetioca udobnije da koristi sistem na nekom od jezika, ispod informacije o statusu, moguće je promeniti korisnički jezik. S obzirom na svoju ogromnu globalnu rasprostranjenost i popularnost platrofme, MOODLE je preveden na više desetina svetskih jezika. Pri aktiviranju linka Prijavite se (Login), pojavljuje se sledeći sadržaj:kreiranje novog naloga

Ukoliko posetilac MOODLE sistema već ima kreiran korisnički nalog, dovoljno je da u odgovarajući okvir (gornja sekcija) unese svoje korisničko ime (Username), odnosno lozinku (Password). Posetilac takođe ima opciju da sistemu pristupi kao gost pritiskom na taster Pristup sistemu u ulozi gosta (Login as a guest). Ovde je vaţno napomenuti da je nekim kursevima moguće pristupiti u ulozi gosta, a nekim ne, što zavisi od izbora onga ko je kreirao kurs. Ukoliko posetilac nema aktiviran korisnički nalog, neophodno je da aktivira link Kreiranje novog korisničkog naloga (Create new account), odnosno da popuni sledeći obrazac:

novi naloga

MOODLE sistem u okviru IUDB-a sajta otvoren je za sve studente, nastavnike i saradnike onih institucija koje čine Internacionalni univerzitet u Brčkom. Nakon popunjavanja ovog obrasca, posetilac dobija obaveštenje o poruci koju bi trebalo da stigne na naznačenu korisnikovu e-mail adresu, u kojoj se nalazi link za aktiviranje korisničkog naloga. Aktivacijom ovog linka iz primeljenog email-a, proces otvaranja korisničkog naloga se završava. Prikazani postupak identičan je za učesnike u nastavi, kao i za studente. Svaki novi korisnik automatski dobija ulogu studenta. Nastavnicima se kasnije odobravaju uloge kreatora kursa, predavača ili predavača bez uređivačkih prava. Ovo obavljaju administratori MOODLE sistema na zahtev korisnika (mail adresa za komunikaciju sa administratorima nalazi se na ulaznoj stranici MOODLE sistema). Kreator kursa je praktično administrator kursa, osoba koja ima pristup svim podacima i mogućnost modifikovanja svih elemenata kursa. Predavač ima mogućnost da koristi sve funkcionalnosti kao i kreator kursa, osim samog kreiranja kursa, dok predavač bez uređivačkih prava ima ograničene mogućnosti za modifikovanje različitih elemenata kursa.

 

eIUBD administratorski tim