OBAVJEST

o održavanju prve naučne tribine na Univerzitetu

Prva naučna tribina na Univerzitetu na temu "BIBLIOTEKA NIR" , izdavačka djelatnost odžaće se 8. novembra 2019. godine u 11.00 časova u Amfiteatru Univerziteta 

Pored gostiju i profesora prisustvo je obavezno za sve redovne studente  i studente na daljinu. Studenti se prijavljuju na prijemnici Univerziteta.

 

Za organizacioni odbor Tribine

Rektor,  Prof. dr Velimir Sotirović